เกี่ยวกับเรา


ความเมตตาของท่านคือพลังเติมใจให้ผู้ด้อยโอกาส

                                ศูนย์คาทอลิคเวียงแก่น

ที่อยู่ : 294 หมู่ 7, ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย, 57310
**********************************************************
💙การยกคุณภาพชีวิตต่อผู้ด้อยโอกาส นั้นคือความมุ่งมั่นของเรา
💙งานของเรา เริ่มจากความเมตตาของคุณ ที่จะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสให้กับพวกผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น

❓🔸 ทำไมศูนย์คาทอลิคเวียงแก่นโดยพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ จึงต้องนำสินค้าเกษตรมาแปรรูปจำหน่าย
❗️🔸 🔸คำตอบจากพ่อฯคือ *** เพราะพ่อฯมองเห็นว่าการขอความช่วยเหลือด้วยการขอรับเงินบริจาคนั้น มันไม่ยั่งยืนเมื่อขอบริจาคบ่อยๆนานวันเข้าศรัทธาก็เสื่อม โครงการต่างๆที่ดำเนินการอยู่ก็จะสะดุดหยุดลง การนำสินค้าจากชาวบ้านมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายน่าจะเป็นทางที่ยั่งยืนกว่าเพราะอย่างไรท่านก็บริโภคสินค้าต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้ว เพียงเหล่าคริสต์ชนคาทอลิคมีเมตตาจิตช่วยสนับสนุนกันคนละเล็กละน้อย นอกจากจะช่วยเกษตรโดยตรงแล้วยังสามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้อีกด้วย โครงการฯต่างๆก็สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง😍😍😍