รวมภาพไปเยี่ยมผู้พิการและมอบเงิน..ข้าวสาร..แพมเพิส..เพื่อการดำรงชีพ