ประโยชน์ของกาแฟ M'fezzo


สภาพอิดโรย อ่อนล้า เมื่อเริ่มเช้าวันใหม่หรือในระหว่างงานหรือเลิกงาน เพราะโหมงานหนักหรือดื่มของมึนเมามากไป ความอ่อนล้าและอิดโรยจะลดลงถ้าได้เริ่มเช้าวันใหม่กับ กาแฟ หรือ ชา M'fezzo หรือเวลารู้สึกอ่อนเพลียเพียงดื่มสักแก้วก็พอ
 #M'fezzo เป็นกาแฟ ออแกนิคที่ไม่มีสารตกค้างจากการเพาะปลูก เพราะปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ บนดอยสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1000-1500 เมตร โดยชาวไทยภูเขา จ.เชียงราย


 ประโยชน์
 1.ดื่มตอนเช้าจะทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า(มีกําลังวังชา กระฉับกระเฉง ไม่เนิบนาบ)และที่สำคัญ 

 2.ช่วยในการขับถ่าย
 3.ดื่มตอนบ่าย จะปลุกความสดชื่นและสมองให้ปลอดโปร่ง ลดความง่วง เพิ่มความตื่นตัวและความจดจ่อ
 4.สำหรับผู้ที่อดนอนหรือนอนไม่เต็มอิ่มเมื่อคืนก่อนแล้วยังต้องการความตื่นตัวในวันต่อไป ดื่มกาแฟหรือชา M'fezzo ความสดชื่นก็จะกลับมา


 ข้อควรระวัง
 1.***ไม่ควรดื่ม  M'fezzo หลัง 18.00 น. เพราะมันจะทำให้ท่านนอนไม่หลับ***
 2. ดื่ม #M'fezzo Coffee&Tea อย่างเหมาะสม จึงเป็นประโยชน์กับร่างกาย(ไม่ควรเกินวันละ 4 แก้ว)


ประโยชน์ที่มากกว่าของกาแฟ# M'fezzo คือ
1.เกษตรกรที่ขายผลผลิตให้กับ ศูนย์ฯ จะได้รับราคาผลผลิตที่สูงกว่าตลาดและเป็นธรรม
2.รายได้ ศูนย์ฯ นำไปส่งเสริมการศึกษาเด็กๆที่พ่อแม่ขาดโอกาสในการให้การศึกษากับลูกๆเพราะความยากจน
3.นำไปดูแลผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งเพราะลูกหลานจากบ้านไปหางานทำในเมือง คงปล่อยให้คนชราพวกนี้อยู่ตามลำพัง
4.ดูแลผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่นผู้พิการทางสมองและผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

#M'fezzo Coffee จึงสมชื่อ "กาแฟอิ่มบุญ"โดยแท้ เพียงท่านดื่มกาแฟ M'fezzo ท่านสามารถกระจายความเมตตาไปได้หลายทาง.. และความเมมตาที่ท่านหยิบยื่นมามันจะสะท้อนกลับไปหาท่านเอง...ขอให้พระเจ้าอวยพรพวกท่านที่สนับสนุนเรา