ถั่วและธัญญพืช


กินเล่นหรือกินกับชา-กาแฟ ก็อร่อย

ถั่วและธัญญพืช  ถั่วและธัญญพืชอบโดยไม่ปรุงแต่ง รส กลิ่นและสี วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ พิตาชิโอ้ อัลมอล แมคาดาเมีย ส้มแว่น เป็นต้น ส่วนสตอรเบอรี่เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ บรรจุในถุงป้องกันความชื้น เก็บได้นาน เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย กินเล่นหรือกินกับ ชา,กาแฟ ก็อร่อย เลือกซื้อเลย.....
1.พิสตาชิโอ
2.แมคคาดาเมีย
3.อัลมอนด์เม็ด
4.มิกซ์นัท (แนะนำ)
5.สตอรเบอรรี่ อบแห้ง
6.ลูกเกดสีทอง
รายได้จากการจำหน่ายถั่วและธัญญพืชหลังจากหักต้นทุนค่า วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าไฟที่ใช้ในการอบ ค่าขนส่ง เป็นต้นส่วนที่เหลือบริจาคให้ศูนย์คาทอลิคเวียงแก่น เพื่อสนับสนุนกิจการทางศาสนา และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา

สั่งซื้อถั่วและธัญญพืชได้ทาง messenger(inbox)ที่มุมขวาด้านล่าง