ข้าว


ข้าวญี่ปุ่น       
#ข้าวญี่ปุ่นที่จำหน่ายโดย"กาแฟอิ่มบุญ" เป็นข้าวที่ปลูกในระบบ Contract Farming (เกษตรพันธสัญญา)ที่จังหวัดเชียงราย โดยโรงสีข้าวที่ทันสมัย ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่โรงสีส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ด้วยเจ้าของโรงสีเป็นคริสต์ชน คาทอลิค จึงช่วยเหลือศูนย์ฯด้วยการนำข้าวให้ศูนย์ไปจำหน่ายกับผู้บริโภคทั่วไป เพื่อนำเงินส่วนต่างมาใช้ในโครงการต่างๆของศูนย์ฯ ข้าวบรรจุญี่ปุ่นบรรจุในถุงสูญญากาศมี น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ข้าวในถุงสูญญากาศดีอย่างไร
  • 1.ป้องกันมอดข้าว
  • 2.ลดการเหม็นหืน ข้าวจะคงความหอมได้นานขึ้น
  • 3.คงคุณภาพข้าวให้สดใหม่ตลอดเวลา
  • 4.ขนส่งและเก็บรักษาง่ายกว่า
#ข้าวญี่ปุ่นตรา"กาแฟอิ่มบุญ" จึงมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานส่งออก จึงเชื่อใจในคุณภาพสินค้าได้ 100

ข้าวไรซเบอรรี่**
เป็นข้าวพันธ์ใหม่ที่คิดค้นพันธ์ได้ไม่นานมานี้ลักษณะเด่นคือเป็นข้าวที่มีสีม่วงเข็ม สีม่วงเข็มเป็นสารที่เกิดตามธรรมชาติ มันคือสาร "แอนโทไซยานิน" (Anthocyanin) สามารถละลายน้ำได้ดี และจัดอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) หรือสาร "ต้านอนุมูลอิสระ" ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวหมองคล้ำ ป้องกันแดด
 โดยมีการวิจัยระบุว่า สารต้านอนุมูลอิสระที่พบในข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีสูงกว่าในผลไม้ทั่วไปและชาเขียวเกือบ 100 เท่า นอกจากนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีใยอาหารสูงจากเปลือกหุ้มเมล็ดข้าว นอกจากทำให้อิ่มนานขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วย ใครที่ท้องผูกเป็นประจำ แค่กินข้าวไรซ์เบอร์รี่ ก็จะช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้นจนเห็นได้ชัด
ทำน้ำไซเดอร์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไรซ์เบอรรี่
**สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ตั้งโจทย์ให้ทุนสนับสนุน อ.เขมพัษ ตรีสุวรรณ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ วิจัยเรื่องเพิ่มมูลค่าข้าว โดยอาจารย์ได้นำข้าวสายพันธ์ต่างๆมาศึกษาทดลอง ได้แก่ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมมะลิ แดง, ข้าวหอมนิล, และข้าวสินเหล็ก มาเป็นวัตถุดิบ เพราะเป็นข้าวที่มีสารกลุ่มฟีนอลิก แอนโทไซยานิน ช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระ แต่หลังทดลองหมัก ปรากฏว่า ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จะต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าข้าวชนิดอื่น จึงเลือกใช้ข้าวสายพันธุ์นี้เป็น"วัตถุดิบหลัก”ในงานวิจัยโดยนำข้าวไรซ์เบอรรี่มาทำการหมัก เพื่อทำน้ำไซเดอร์***บรรจุขวดพร้อมดื่ม มูลค่าเพิ่มของข้าวไรซ์เบอรรี่นั้นน่าสนใจทีเดียว กล่าวคือ หลังนำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 1 กกมาผ่านกระบวนการหมัก บ่ม แล้วจะได้น้ำส้มสายชูข้าวไรซ์เบอร์รี่ชนิดเข้มข้น 10 ลิตร ขายราคาลิตรละ 240-280 บาทและถ้าน้ำส้มสายชูข้าวไรซ์เบอร์รี่ชนิดเข้มข้น 1 ลิตร ไปเจือจางเพื่อทำน้ำไซเดอร์ไรซ์เบอรรี่พร้อมดื่มจะได้น้ำไซเดอร์ฯ 10 ลิตร หรือถ้านำไปบรรจุขวดพร้อมดื่มขนาดปริมาณ 250 มิลลิลิตร จะได้น้ำไซเดอร์ฯทั้งหมด 400 ขวด ขายน้ำไซเดอร์ฯพร้อมดื่มราคาขวดละ 35 บาท จากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ราคา 150 บาท(ราคาช่วงงานวิจัย) นำมาทำน้ำไซเดอร์พร้อมดื่ม มีมูลค่าสูงถึง 14,000 บาท.

** ไทยรัฐออน์ไลน์
***น้ำไซเดอร์ คือ เครื่องดื่มที่มีมานานกว่า 5,000 ปี แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่บอกอย่างแน่ชัดว่าได้เริ่มยุคสมัยใดหรือบริเวณใดเป็นที่แรก น้ำไซเดอร์ส่วนใหญ่ทำจากแอปเปิลที่่านการหมักในระบบปิด จนเป็นเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวออกหวานเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย....หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ wongnai.com